Arbetsflöde

NYHET! I samarbete med Teknograf - Magnus Kvarnefalk, erbjuder vi nu både support och försäljning av Fujifilms arbetsflöde XMF i Sverige och Danmark.

XMF, som är en förkortning av Cross Media workFlow, är utvecklat kring de standarder som gör att du kan använda arbetsflödet i alla typer av produktionsmiljöer, både offset, digitalt och storformat. Det finns ingen bindning till något speciellt fabrikat. I hjärtat av XMF finns Adobes motor APPE (Adobe Print Engine) som versionsmässigt följer den teknik som era kunder får ta del av i Adobes Creative Cloud. Inbyggt finns också Enfocus Pitstop Preflight som effektivt fångar upp eventuella problem med inkommande dokument och kan även rätta till dessa med hjälp av Action Lists.

XMF Workflow
Här finns alla de produktionssteg som tar dig från en PDF till en färdig trycksak XMF styrs med klient från Mac eller Windows. I klienten kan operatören starta jobb, bevaka preflight, ställa in jobbet för vald press. Utskjutning sker med s.k dynamiska utskjutningsmallar vilket innebär att en skapad mall kan användas för många olika typer av jobb. Detta då programvaran själv anpassar mallen efter jobbets sidstorlek. 3D-proofing gör att både tryckeri och slutkund kan se en simulering av den färgiga produkten. Här kan eventuella tveksamheter gällande överlapp eller paginering kollas på exempelvis sexsidiga dokument eller altarskåp.

XMF Remote & Remote Express
Med XMF Remote blir slutkunden involverad i flödet då funktioner som uppladdning av PDF, preflight, 3D-korrektur och slutgodkännande sker i en intuitivt webgränssnitt. Mycket tid kan besparas när er kund har tillgång till dessa verktyg. Remote Express är en förenklad version som ger ett snabbare genomflöde av jobb och ett enklare handhavande.

XMF ColorPath
ColorPath har utvecklats för att upprätthålla att alla produktionsenheter ligger inom vald färgstandard. I den molnbaserade programvaran sker generering av profiler för att en tryckpress eller skrivare ska ligga så nära bullseye som möjligt mot den valda standarden, ex. Fogra 51. Detta sker genom att läsa av en färgstripp på tryck eller provtryck. Mätdatat skickas sedan till molnfunktionen som ger en avvikelserapport. Är avviket mer än din valda tolerans skapas en s.k Device-Link profil som automatiskt aktiveras i XMF. Denna tar hänsyn till det avvik som finns och ger åter tryck/provtryck som matchar standard. Denna programdel kan även användas ihop med andra arbetsflöden än XMF.

Broschyr för XMF Workflow och Remote

Broschyr för XMF Remote Express

Broschyr för XMF ColorPath

 För mer information, ring Michael Mossberg på 070-959 41 82

 

 

Tillbaka till Startsidan